Retourbeleid

De consument heeft het recht aan Marie Frisine mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de verzending van het product. De consument stuurt dan de goederen in originele verpakking op eigen risico en kosten terug.

Artikelen die niet aan je wensen voldoen of bij aankomst beschadigd zijn, kunnen teruggezonden worden nadat je dit gemeld hebt via e-mail (info@mariefrisine.be).

Nadat wij jouw e-mail beantwoord hebben, kan je je artikelen terugsturen naar Marie Frisine, Driesstraat 39, 9160 Lokeren onder volgende voorwaarden:

  • Het artikel is niet gebruikt en voorzien van de originele labels. 
  • Het artikel moet teruggestuurd worden binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.
  • De verzendingskosten zijn ten laste van de koper.
  • Van zodra de artikelen in originele staat terug in het bezit zijn van Marie Frisine, wordt het verschuldigde bedrag (met uitzondering van de verzendingskosten) binnen de 30 dagen terug betaald.

Marie Frisine behoudt het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan Marie Frisine of de leverancier van het artikel.

Marie Frisine controleert alle artikelen voor deze verstuurd worden en zorgt voor een degelijke verpakking, de klant verbindt zich ertoe de bestelling te controleren bij levering. Aanvaard nooit verpakkingen die duidelijk beschadigd zijn bij het transport en controleer jouw zending onmiddellijk bij ontvangst! Marie Frisine controleert iedere zending voor ze de deur uitgaat. Indien je toch schade vaststelt aan de door jou bestelde artikelen, dan vragen wij je ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen, indien mogelijk vragen we ook ons een foto door te mailen van het beschadigde artikel. Gooi nooit de postverpakking weg voor je hebt vastgesteld dat jouw zending in goede staat is en stuur nooit een reeds ontvangen pakket terug zonder ons vooraf te contacteren!

We gebruiken cookies om je surfgedrag te analyseren
en zo onze website voortdurend te verbeteren.